Játszódélelőtt

Jót, s jól játszani

Jót, s jól játszani! – mi így nevelünk

Alapelvünknek megfelelően biztosítunk nyugodt, derűs légkört, megfelelő teret, elegendő időt, sokszínű élményszerzési lehetőséget, fejlesztő játékeszközöket. Kialakult nevelési gyakorlatunk által a gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteikből kiindulva fejlesztjük a szabad játékot, mozgást.

Tevékenységközpontú nevelési programunk alapján, komplex módszerekkel, közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építve ismertetjük meg az Őt körülvevő világot, a természet szeretetére, megóvására neveljük. A mindennapi mese-, versélménnyel segítjük a memória edzését, a szókincs bővítését, pozitív érzelmek erősítését, a gyermeki fantáziavilág egészséges alakulását.

Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.

Magunkénak érezzük azt a felelősséget, hogy megtartsuk és erősítsük a szülők bizalmát, a gyermekek ragaszkodását.